Förtöjningskrav

FÖRTÖJNINGSKRAV - Båt och Bryggföreningen Tumlaren
Både främre och bakre förtöjningar skall ha ryckdämpare och tågvirke av lämplig storlek till avsedd båt. Bakre förtöjningar skall X förtöjas för att fixera båten på mindre yta.

Det är förbjudet att förankra runt gängskruv då dessa ej är dimensionerade för detta. Vid fastlåsning av båt med kätting skall kättingen vara tillräckligt lång för att aldrig belastas vid ogynnsamt väder då ryckdämpare kan bottna.

Att skydda förtöjningsgodset mot nötning med slang eller dylikt är ett bra komplement

Fendrar av lämplig storlek skall alltid användas. Minst 2 st/sida

Förtöjningsgods/dimension
Båt upp till 0,5 ton, Polyestersilke 10-12 mm
0,5-1,0 ton, Polyestersilke 12-14 mm

1,0-2,0 ton, Polyestersilke 14-16 mm
2,0-3,0 ton, Polyestersilke 16-18 mm
3,0-4,0 ton, Polyestersilke 20-22 mm
4,0-5,0 ton, Polyestersilke 22-24 mm

CHECKLISTA FÖRTÖJNING:
Förtöj alltid för storm!

Se till att Dina fasta förtöjningar är:

  • Av rätt kvalité.
  • Av rätt dimension. (se tabellen här ovan)
  • Säkert fastsatta såväl iland som ombord.
  • Oskadade och skyddade mot nötning med slang eller dyl.
  • Tätningsbälgar och övriga genomföringar i motorbrunn är hela och inte läcker.
  • Kontrollera alla förtöjningsdetaljer varje år.
  • Använd alltid fendrar.

Förtöj ej båt med motorbrunn med akter mot besvärande vindriktningar. Gäller speciellt vissa så kallade självlänsande båtar som då kan ta in vatten "bakvägen" via självlänsutsläppen och på detta sätt sjunka.

Det är av största vikt att alla förtöjer enligt ovanstående principer för att vi skall kunna upprätthålla rätt kvalitet på säkerheten i hamnen.

Även om du inte är noga med din båt så har du ändå ansvar gentemot dina brygg grannar och gentemot föreningen.

Styrelsen lade en motion på årsmötet avseende förtöjningar som godtogs enhälligt. Extra stämma kommer att stadfästa motionen som då blir en del av föreningens stadgar. Motionen gör helt klart vad som händer medlem som inte förtöjer enligt styrelsens direktiv.