Miljö Info Bottenfärg

Du vet väl att ”norgefärger” och fartygsfärger och kopparpulver är förbjudna att använda när du bottenmålar din båt!
Du använder väl inte FÖRBJUDEN FÄRG när du bottenmålar?
Dessa produkter är bekämpningsmedel som ska hålla alger och skal borta från båtbotten men samtidigt läcker de ut giftiga ämnen i havet och gör stora skador på det marina livet.
Som båtägare är det just havet, naturen och djurlivet som man värdesätter så högt. Därför är det viktigt att du använder dig av godkända färger när du målar din båt. Vilka dessa är kan du se på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se
Det förekommer försäljning av otillåtna båtbottenfärger och kopparpulver via anslag i båthamnar och via radannonser i tidningar. Men som båtägare måste man vara medveten om att det är förbjudet att använda de ”norge”- eller fartygsfärgerna eller att blanda kopparpulver i färgen.
Det är alltså både olagligt att sälja dessa produkter och att användadem.