Info från Styrelsen

Nummerbrickor,
Nu finns det nya nummerbrickor att hämta ut i vaktboden. Observera att detta numret är ert medlemsnummer och INTE båtplatsnummer.
Är ni osäkra på medlemsnummer så finns det en förklarande skiss på anteckningstavlan.
 Denna bricka skall sittta väl synlig på era båtar vintertid när de ligger på land och ligga väl synlig i bilen när ni parkerar på plan sommartid.
OBS gäller ordinarie medlemmar, tillfälliga medlemmar har annan rutin (prata med Claes eller Per-Anders).

El
som ni väl notertat har vi nu köpt in och med STOR hjälp av Kalle monterat upp et antal belysningsstolpar på bryggan, både snyggt och praktiskt. Emellertid betyder det att ni som vill ladda batterier måste skaffa er en "hamn"handske då uttagen är anpassade för nya normer.

Vaggor/Vagnar/Kärror
Vi ber Er att respektera att det fortfarande är förbjudet att ha kvar vaggor/vagnar/kärror på land under sommarsäsongen.

Vaggor måste plockas isär eller tas hem, vagnar och kärror får ställas upp på annan anvisad plats ( Bengt och Ingvar anvisar vad ni skall ställa dessa)