Ordningsregler

Riktlinjer och rutiner 2021.pdf
 • Inte ”parkera” din båt vid sjösättningskajen, det är ett utrymme för i och urlastning.
 • Städar upp senast dagen efter sjösättning på upptagningsplatsen, vaggor och ställningar skall tas bort.
 •  Det material som står kvar tas bort av styrelsen och en kostnad på 300,- kommer att debiteras.
 • Båtar skall spolas av på spolplattan.
 • Om soptunnan är full så ta med dig skräpet hem.
 • Alla båtar skall ha ”fjädrande”, rätt dimensionerade, förtöjningar.
 • Läs mer under förtöjningskrav.
 • Medlemsbrickan alla fått skall användas vid parkering av bil på området och vara väl synlig vintertid då brickan fästas vid båten så den kan identifieras.
 • Sjösättning skall ske senast den 1 juni, går inte det, så meddela sekreteraren.
 • Alla båtar skall vara upptagna senast 1 November.
 • Vakthållning vid bryggan skall ske enligt uppgjord vaktlista med början v 17. Varje båtägare går vakt en gång. Depositionen 500,- återbetalas till er som går vakt. Du som kan gå vakt någon extra gång, meddelar detta till någon i styrelsen. Vi kan då göra en lista med namn som kan användas av de personer som inte har möjlighet att gå vakt. Det är vår strävan att bryggan vaktas alla tider alla dagar. Som passiv går man inte vakt.
 • Uthyrning av båtplats handhas endast av styrelsen. Enskild medlem har inte enligt våra stadgar rätt att göra detta.
 • Båtplatserna ägs av föreningen och medlemmarna disponerar dem efter styrelsens fördelning,  
 • detta innebär också att om du byter båt så har styrelsen rätt att ge dig en annan plats som bättre lämpar sig efter  den båt du har.
 • Man kan bara vara passiv medlem i 3 år.

    De som ej sjösätter innan den 1 Juni skall informera sekreteraren på mail, detta för att
    inte ha tomma platser under säsongen.

Båtplatserna ägs av föreningen och medlemmarna disponerar dem efter styrelsens fördelning, detta innebär också att om du byter båt så har styrelsen rätt att ge dig en annan plats som bättre lämpar sig efter den båt du har.