Styrelsen

 Ordförande
Namn - Hasse Hagström
E-post -haggstromhans@googlemail.com
Telefon - 0705592825
Styr

Sekreterare
Namn - Claes Hultstrand
E-post - claes.hultstrand@gmail.com
Telefon - 0765217238
Styr och ställer när det gäller 
båtplatser samt nya medlemar.

kassör
Namn - Magnus Marelius

E-post - marelius.magnus@gmail.com
Telefon - 0706212099

Truckansvarig/Truckförare
Namn- Bengt Andersson
Email:
bengtandersson4@gmail.com
Telefon- 0721713090

Styr och ställer när det gäller:
 • Sjösättning / upptagning
 • Placering av båt på land
 • El på vinter
 • Övriga frågor gällande planen (ej föråd,byggnader)

Bryggkapten

Namn-Hasse Häggström

E-mail-haggstromhans@googlemail.com

Telefon-0705592825

Styr och ställer vad det gäller:

 • Arbete på bryggan
 • problem med el eller vatten
 • Sopkärl
 • Byggnader och förråd
 • Vakt
 • Nycklar

Hemsidan

Namn- Per Anders Johansson

E-mail- per.anders.j47@gmail.com

Telefon- 0734222593

Truckförare

 • Sjösättning / upptagning
 • Placering av båt på land
Namn Ingvar Karlsson
E-mail:
ingvarkarlsson056@gmail.com
Telefon-0707626509

Kontakta styrelsen