Om oss i styrelsen

 Styrelsen
Ordförande
Namn - Magnus Marelius
E-post - marelius.magnus@gmail.com
Telefon – 0706212099
Ansvar: Kontakter med myndigheter, arrende och miljö.

Sekreterare
Namn - Claes Hultstrand
E-post - claes.hultstrand@gmail.com
Telefon – 0724490312

Kassör
Namn – Anna Millard
E-post - anna.millard@hotmail.com
Telefon – 0734249024
Ansvar: Bokföring & ekonomikska rapporter och uppföljning

Truckansvarig
Namn- Bengt Andersson
E-mail- bengtandersson4@gmail.com
Telefon- 0721713090
 Ansvar:
- Trucken/service
- Sjösättning / upptagning
- Placering av båt på land
- El på vinter
- Övriga frågor gällande planen (ej föråd,byggnader)
 
Bryggansvrig
Namn-Ingvar Karlsson
E-mail-ingvarkarlsson056@gmail.com
Telefon-0707626509
Ansvar:
- Arbete på bryggan
- Y-bommar, vatten, slangar etc.
- Truckföare
- Sjösättning / upptagning
 
Hemsidan/Parkering
Namn- Per Anders Johansson
E-mail- per.anders.j47@gmail.com
Telefon- 0734222593